Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci młodsze)

6.00-8.15 - Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. 

8.15-8.30 – Zabawy ruchowe.

8.30-9.00 - Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. ŚNIADANIE

9.00-9.30  - Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną.

9.30-10.15 – Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

10.15-11.15 – Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw,  spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu

11.15-12.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. OBIAD

12.00-13.45 – Poobiedni odpoczynek, relaksacja przy muzyce.

13.45-14.30 - Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne PODWIECZOREK

14.30-17.30 – Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu- swobodne zabawy. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (dzieci starsze)

6.00-8.15 - Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. 

8.15-8.30 – Ćwiczenia poranne.

8.30-9.00 - Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania. ŚNIADANIE

9.00-10.00 - Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z zadaniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanego programu wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy rozwijające różnorodną aktywność dziecięcą: plastyczną, muzyczną, ruchową, poznawczą, matematyczną.

10.15-11.15 – Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw,  spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe w sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu

11.15-12.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. OBIAD

12.00-12.30 – Wyciszenie za pomocą różnych technik relaksacji (elementy bajkoterapii i muzykoterapii).

12.30-14.00 – Zabawy ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne, rytmiczne, swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, wynikające z zainteresowań dzieci, indywidualna praca wyrównawcza.

14.00-14.30 - Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne PODWIECZOREK

14.30-17.30 – Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu- swobodne zabawy. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole Samorządowe Nr 28
ul. Wierzbowa 21A
15-746 Białystok
tel./fax 85 651 36 68
e-mail: ps28@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony