Opłaty

Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (od 7.30 do 12.30).

Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1,30 zł.

Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata za pobyt w przedszkolu. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłaty wnosimy do 10-go dnia każdego miesiąca, na oddzielne konta bankowe:
Pobyt: 51124010371111001117289124
Wyżywienie: 26124010371111001117289283

Opłatę za pobyt i żywienie dziecka wpłacamy z dołu za dany miesiąc.

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.

 

Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.

Od 1 września 2022 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 8 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

Przedszkole Samorządowe Nr 28
ul. Wierzbowa 21A
15-746 Białystok
tel./fax 85 651 36 68
e-mail: ps28@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony